Τιμοκατάλογος

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΔΕΤΑ ΜΕ ΑΦΤΙΑ 2019
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ
ΗΜ.19.001 Εβδομαδιαίο 17×23,5 8.00
ΗΜ.19.002 Γραμμές ημερήσιο 14×20,5 10.00
ΗΜ.19.003 Μεσαίο ημερήσιο 10×13,5 6.50
ΗΜ.19.004 Ατζέντα εβδομαδιαία 8×16 4.50
ΗΜ.19.005 Ατζέντα μικρή εβδομαδιαία 6,5×10,5 4.00
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ 2019
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ
ΗΜ.19.006 Εβδομαδιαίο ύφασμα 17×23,5
14.50
ΗΜ.19.007 Γραμμές ημερήσιο ύφασμα 14×20,5 17.50
ΗΜ.19.008 Μεγάλο ημερήσιο ύφασμα 12×18,5 16.50
ΗΜ.19.009 Μεσαίο ημερήσιο ύφασμα 10×13,5
12.50
ΗΜ.19.010 Ατζέντα εβδομαδιαία ύφασμα 8×16
8.50
ΗΜ.19.011 Ατζέντα μικρή εβδομαδιαία ύφασμα 6,5×10,5
7.50
ΤΕΤΡΑΔΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΛΛΑ ΤΙΜΗ
ΤΕ.ΖΚ.030 Τετράδιο 10×13,5 Καρφίτσα 30 1,50
ΤΕ.ΖΛ.030 Τετράδιο 10×13,5 Καρφίτσα Λευκά Φύλλα 30 1,40
ΤΕ.ΑΚ.030 Τετράδιο 12×16,5 Καρφίτσα 30 2,00
ΤΕ.ΑΛ.030 Τετράδιο 12×16,5 Καρφίτσα Λευκά Φύλλα 30 1,90
ΤΕ.ΑΘ.100 Τετράδιο 12×16,5 Χαρτόδετο 100 4,00
ΤΕ.ΑΘ.150 Τετράδιο 12×16,5 Χαρτόδετο 150 5,00
ΤΕ.ΑΗ.150 Τετράδιο 12×16,5 Χαρτόδετο 150Λ.Φ. 4,50
ΤΕ.ΑΞ.100 Τετράδιο 12×16,5 Χαρτί 100 7,50
ΤΕ.ΑΞ.150 Τετράδιο 12×16,5 Χαρτί 150 8,50
ΤΕ.ΑΛ.150 Τετράδιο 12×16,5 Ύφασμα Λ.Φ.
150 9,50
ΤΕ.ΑΣ.100 Τετράδιο 12×16,5 ράχη υφ.με Χαρτί 100 8,50
ΤΕ.ΑΣ.150 Τετράδιο 12×16,5 ράχη υφ.με Χαρτί 150 9,50
ΤΕ.ΒΚ.030 Τετράδιο 13,5×19,5 Καρφίτσα 30 2,50
ΤΕ.ΒΛ.030 Τετράδιο 13,5×19,5 Καρφίτσα Λευκά Φύλλα 30 2,30
ΤΕ.ΒΘ.100 Τετράδιο 13,5×19,5 Χαρτόδετο 100 5,00
ΤΕ.ΒΘ.150 Τετράδιο 13,5×19,5 Χαρτόδετο 150 6,00
ΤΕ.ΒΗ.150 Τετράδιο 13,5×19,5 Χαρτόδετο 150Λ.Φ. 5,50
ΤΕ.ΒΞ.100 Τετράδιο 13,5×19,5 Χαρτί 100 8,50
ΤΕ.ΒΞ.150 Τετράδιο 13,5×19,5 Χαρτί 150 9,50
ΤΕ.ΒΛ.150 Τετράδιο 13,5×19,5 Ύφασμα Λ.Φ.
100 10,50
ΤΕ.ΒΣ.100 Τετράδιο 13,5×19,5 ράχη υφ.με Χαρτί 100 9,50
ΤΕ.ΒΣ.150 Τετράδιο 13,5×19,5 ράχη υφ.με Χαρτί 150 11,50
ΤΕ.ΓΝ.150 Τετράδιο 15,5×21,5 μπεζ βαθυτυπία 150 11,90
ΤΕ.ΔΘ.100 Τετράδιο 17×24 Χαρτόδετο 100 6,00
ΤΕ.ΔΘ.150 Τετράδιο 17×24 Χαρτόδετο 150 7,00
ΤΕ.ΔΗ.100 Τετράδιο 17×24 Χαρτόδετο 100Λ.Φ. 5,50
ΤΕ.ΔΞ.100 Τετράδιο 17×24 Χαρτί 100 9,50
ΤΕ.ΔΓ.100 Τετράδιο 17×24 Ύφασμα Λ.Φ.
100 10,00
ΤΕ.ΔΞ.150 Τετράδιο 17×24 Χαρτί 150 10,50
ΤΕ.ΔΣ.100 Τετράδιο 17×24 ράχη υφ.με Χαρτί 100 10,50
ΤΕ.ΔΣ.150 Τετράδιο 17×24 ράχη υφ.με Χαρτί 150 12,50
ΤΕ.ΔΤ.100 Τετράδιο 17×24 ράχη υφ.με Χαρτί 100Λ.Φ. 10,00
ΤΕ.ΔΤ.150 Τετράδιο 17×24 ράχη υφ.με Χαρτί 150Λ.Φ. 12,00
ΤΕ.ΔΑ.150 Τετράδιο 17×24 Χαρτί μπλε 150Λ.Φ. 9,89
ΤΕ.ΔΒ.150 Τετράδιο 17×24 ύφασμα βαθυτυπία 150 12,50
ΤΕ.ΔΝ.100 Τετράδιο 17×24 μπεζ βαθυτυπία 100 10,35
ΤΕ.ΔΝ.150 Τετράδιο 17×24 μπεζ βαθυτυπία 150Φ. 12,50
ΤΕ.ΔΚ.030 Τετράδιο 17×24 Καρφίτσα 30Φ. 3.50
ΤΕ.ΔΛ.030 Τετράδιο 17×24 Καρφίτσα Λευκά Φύλλα 30Φ. 3.30
ΤΕ.ΕΣ.224 Τετράδιο 20,5×27 ράχη υφ.με Χαρτί 2ΘΕΜ. 16,00
ΤΕ.ΕΣ.336 Τετράδιο 20,5×27 ράχη υφ.με Χαρτί 3ΘΕΜ. 21,00
ΤΕ.ΕΚ.030 Τετράδιο 20,5×27 Καρφίτσα 30 4.20
ΤΕ.ΕΛ.030 Τετράδιο 20,5×27 Καρφίτσα Λευκά Φύλλα 30 4.00
ΤΕ.ΕΘ.100 Τετράδιο 20,5×27 Χαρτόδετο
100 7.00
ΤΕ.ΕΗ.100 Τετράδιο 20,5×27 Χαρτόδετο Λευκά Φύλλα 100 6.50
ΤΕ.ΜΘ.030 Τετράδιο ΜΟΥΣΙΚΗΣ Χαρτόδετο 30 4,00
ΤΕ.ΜΘ.050 Τετράδιο ΜΟΥΣΙΚΗΣ Χαρτόδετο 50 4,50
ΤΕ.ΜΝ.050 Τετράδιο ΜΟΥΣΙΚΗΣ μπεζ βαθυτυπία 50 7,14
ΕΡ.03.012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 12×16,5 10,35
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ
ΣΜ.04.004 Σημειώσεις ΓΥΝΑΙΚΕΣ ύφασμα 15,12
ΣΜ.03.005 Σημειώσεις ΘΕΡΟΣ Χαρτί 13,11
ΣΜ.03.006 Σημειώσεις ΘΕΡΟΣ ύφασμα 15,12
ΣΜ.03.007 Σημειώσεις ΣΤΟ ΓΙΑΛΟ Χαρτί 13,11
ΣΜ.03.008 Σημειώσεις ΣΤΟ ΓΙΑΛΟ ύφασμα 15,12
ΣΜ.03.010 Σημειώσεις ύφασμα 14×21 15,12
ΣΜ.03.011 ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Χαρτί 17,15
ΣΜ.03.012 ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ύφασμα 20,17
ΣΜ.11.019 Σημειώσεις ύφασμα 21×29 25,22
ΣΜ.03.015 Σημειώσεις Χαρτί 9,5×14,5 9,08
ΣΜ.03.016 Σημειώσεις ύφασμα 9,5×14,5 10,08
ΣΜ.01.007 Σημειώσεις επί χάρτου λευκού 12,5×21
10,37
ΣΜ.09.018 Σημειώσεις ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 15,00
ΣΜ.11.020 Σημειώσεις ύφασμα 14×28 22.00
ΣΜ.14.001 Σημειώσεις ύφασμα «ζωγραφιστό εξώφυλλο» 12×18,5 18.00
ΣΜ.14.003 Σημειώσεις ύφασμα μαρμαρογραφία 14×21 18.00