Τιμοκατάλογος

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΔΕΤΑ ΜΕ ΑΦΤΙΑ 2021
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ
ΗΜ.21.001 Εβδομαδιαίο 17×23,5 8,00
ΗΜ.21.002 Γραμμές ημερήσιο 14×20,5 10,00
ΗΜ.21.003 Μεσαίο ημερήσιο 10×13,5 6,50
ΗΜ.21.004 Ατζέντα εβδομαδιαία 8×16 4,50
ΗΜ.21.005 Ατζέντα μικρή εβδομαδιαία 6,5×10,5 4,00
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ 2021
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ
ΗΜ.21.006 Εβδομαδιαίο ύφασμα 17×23,5 14,50
ΗΜ.21.007 Γραμμές ημερήσιο ύφασμα 14×20,5 17,50
ΗΜ.21.008 Μεγάλο ημερήσιο ύφασμα 12×18,5 16,50
ΗΜ.21.009 Μεσαίο ημερήσιο ύφασμα 10×13,5 12,50
ΗΜ.21.010 Ατζέντα εβδομαδιαία ύφασμα 8×16 8,50
ΗΜ.21.011 Ατζέντα μικρή εβδομαδιαία ύφασμα 6,5×10,5 7,50
ΤΕΤΡΑΔΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΛΛΑ ΤΙΜΗ
ΤΕ.ΖΚ.030 Τετράδιο 10×13,5 Καρφίτσα 30 1,50
ΤΕ.ΖΛ.030 Τετράδιο 10×13,5 Καρφίτσα 30 Λ.Φ. 1,40
ΤΕ.ΑΚ.030 Τετράδιο 12×16,5 Καρφίτσα 30 2,00
ΤΕ.ΑΛ.030 Τετράδιο 12×16,5 Καρφίτσα 30 Λ.Φ. 1,90
ΤΕ.ΑΘ.100 Τετράδιο 12×16,5 Χαρτόδετο 100 4,00
ΤΕ.ΑΘ.150 Τετράδιο 12×16,5 Χαρτόδετο 150 5,00
ΤΕ.ΑΗ.150 Τετράδιο 12×16,5 Χαρτόδετο 150 Λ.Φ. 4,50
ΤΕ.ΑΞ.100 Τετράδιο 12×16,5 Χαρτί 100 7,50
ΤΕ.ΑZ.100 Τετράδιο 12×16,5 Ύφασμα
100 8,50
ΤΕ.ΑΞ.150 Τετράδιο 12×16,5 Χαρτί 150 8,50
ΤΕ.ΑZ.150 Τετράδιο 12×16,5 Ύφασμα
150 9,50
ΤΕ.ΑΛ.150 Τετράδιο 12×16,5 Ύφασμα 150 Λ.Φ. 9,50
ΤΕ.ΒΚ.030 Τετράδιο 13,5×19,5 Καρφίτσα 30 2,50
ΤΕ.ΒΛ.030 Τετράδιο 13,5×19,5 Καρφίτσα
30 Λ.Φ. 2,30
ΤΕ.ΒΘ.100 Τετράδιο 13,5×19,5 Χαρτόδετο 100 5,00
ΤΕ.ΒΘ.150 Τετράδιο 13,5×19,5 Χαρτόδετο 150 6,00
ΤΕ.ΒΗ.150 Τετράδιο 13,5×19,5 Χαρτόδετο 150 Λ.Φ. 5,50
ΤΕ.ΒΞ.100 Τετράδιο 13,5×19,5 Χαρτί 100 9,50
ΤΕ.ΒZ.100 Τετράδιο 13,5×19,5 Ύφασμα 100 8,50
ΤΕ.ΒΞ.150 Τετράδιο 13,5×19,5 Χαρτί 150 9,50
ΤΕ.ΒΖ.150 Τετράδιο 13,5×19,5 Ύφασμα 150 10,50
ΤΕ.ΒΛ.150 Τετράδιο 13,5×19,5 Ύφασμα 150 Λ.Φ. 10,50
ΤΕ.ΒΣ.100 Τετράδιο 13,5×19,5 ράχη υφ.με Χαρτί 100 9,50
ΤΕ.ΔΚ.030 Τετράδιο 17×24 Καρφίτσα 30 3,50
ΤΕ.ΔΛ.030 Τετράδιο 17×24 Καρφίτσα 30 Λ.Φ. 3,30
ΤΕ.ΔΘ.100 Τετράδιο 17×24 Χαρτόδετο 100 6,00
ΤΕ.ΔΘ.150 Τετράδιο 17×24 Χαρτόδετο 150 7,00
ΤΕ.ΔΗ.100 Τετράδιο 17×24 Χαρτόδετο 100 Λ.Φ. 5,50
ΤΕ.ΔΞ.100 Τετράδιο 17×24 Χαρτί 100 9,50
ΤΕ.ΔΖ.100 Τετράδιο 17×24 Ύφασμα 100 10,50
ΤΕ.ΔΞ.150 Τετράδιο 17×24 Χαρτί 150 10,50
ΤΕ.ΔΖ.150 Τετράδιο 17×24 Ύφασμα 150 11,50
ΤΕ.ΔΨ.100 Τετράδιο 17×24 Χαρτί 100 Λ.Φ. 9,00
ΤΕ.ΔΓ.100 Τετράδιο 17×24 Ύφασμα
100 Λ.Φ. 10,00
ΤΕ.ΔΣ.100 Τετράδιο 17×24 ράχη υφ.με Χαρτί 100 10,50
ΤΕ.ΔΤ.100 Τετράδιο 17×24 ράχη υφ.με Χαρτί 100Λ.Φ. 10,00
ΤΕ.ΕΚ.030 Τετράδιο 20,5×27 Καρφίτσα 30 4,20
ΤΕ.ΕΛ.030 Τετράδιο 20,5×27 Καρφίτσα 30 Λ.Φ. 4,00
ΤΕ.ΕΘ.100 Τετράδιο 20,5×27 Χαρτόδετο 100 7,00
ΤΕ.ΕΗ.100 Τετράδιο 20,5×27 Χαρτόδετο 100 Λ.Φ. 6,50
ΤΕ.ΕΞ.100 Τετράδιο 20,5×27 Χαρτί 100 12,00
ΤΕ.ΕΖ.100 Τετράδιο 20,5×27 Ύφασμα 100 14,00
ΤΕ.ΕΨ.100 Τετράδιο 20,5×27 Χαρτί 100 Λ.Φ. 11,00
ΤΕ.ΕΓ.100 Τετράδιο 20,5×27 Ύφασμα 100 Λ.Φ. 13,00
ΤΕ.ΜΘ.030 Τετράδιο ΜΟΥΣΙΚΗΣ Χαρτόδετο 30 4,00
ΤΕ.ΜΘ.050 Τετράδιο ΜΟΥΣΙΚΗΣ Χαρτόδετο 50 4,50
ΤΕ.ΜΝ.050 Τετράδιο ΜΟΥΣΙΚΗΣ μπεζ βαθυτυπία 50 7,14
ΕΡ.03.012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 12×16,5 10,35
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ
ΣΜ.04.004 Σημειώσεις ΓΥΝΑΙΚΕΣ ύφασμα 15,12
ΣΜ.03.006 Σημειώσεις ΘΕΡΟΣ ύφασμα 15,12
ΣΜ.03.008 Σημειώσεις ΣΤΟ ΓΙΑΛΟ ύφασμα 15,12
ΣΜ.11.019 Σημειώσεις ύφασμα 21×29 25,22
ΣΜ.01.007 Σημειώσεις επί χάρτου λευκού 12,5×21 10,37
ΣΜ.09.017 Σημειώσεις Ύφασμα 12×12,5 10,00
ΣΜ.14.002 Σημειώσεις ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 15,00
ΣΜ.11.020 Σημειώσεις ύφασμα 14×28 22,00
ΣΜ.14.001 Σημειώσεις ύφασμα “ζωγραφιστό εξώφυλλο” 12×18,5 18,00